VRAGEN2020-08-31T14:28:51+02:00
Vragenformulier Urineonderzoek2017-09-21T22:09:25+02:00
Vragenformulier urineonderzoek
Aanmeldformulier nieuwe patienten2019-04-04T19:37:51+02:00

Om patiënt te worden in een van onze praktijken , dit kan pas na overleg en indien u bv gaat samenwonen met iemand die al in de praktijk zit o.i.d, dient u onderstaande formulier in te vullen.

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE PATIËNT MEDISTATE
Patienten klachtenformulier Medistate2017-03-24T13:45:17+01:00

Heeft u een klacht of opmerking over een huisarts of de praktijk dan kunt u ons klachtenformulier invullen en opsturen naar de praktijk of afgeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  Voor verdere uitleg zie de home-page  bij item klachten.

klachten formulier

  INFO KLACHTENREGELING DOKH

Reisvaccinatie invulformulier2016-10-12T19:28:17+02:00

Voor de reisvaccinatie advisering kunt u het formulier downloaden, invullen en bij de praktijk afgeven. Zie verder onze home pagina onder het kopje reisvaccinaties.

Soorten vaccinaties:

Vaccinaties
reisformulier
Bloedprikken2016-10-12T19:28:17+02:00

HUISARTSENLAB. (ATALMEDIAL)

Onder anderen in het Piet Blom gebouw kunt u bloed laten prikken.

Voor actuele informatie over de openingstijden kunt u kijken op hun website. 

locaties en openingstijden HA-LAB

.

RKZ LABORATORIUM

Het laboratorium in het ziekenhuis aan de Vondellaan is vanaf 07.30 uur geopend tot 17.00 uur
Tevens kunt u bloed laten prikken in de dependance van het RKZ aan de Mozartstraat tegenover onze praktijk. Priktijden 8.00 – 11.00 uur.

locaties en openingstijden RKZ

U hoeft geen afspraak te maken en kan met formulier zo naar bovenstaande adressen.

Uitslagen worden elektronisch retour naar de huisarts gestuurd, meestal duurt dit 2 dagen. (kweken duren langer)

uitslagen via MGN: 

Arbeids verzuim2016-10-12T19:28:17+02:00

Rol behandelend arts
Het is naar de opvatting van de KNMG dan ook onjuist dat werknemers bij arbeidsverzuim door hun werkgever verplicht worden de behandelend arts te bezoeken. Dit hoort niet tot de taak van de behandelend arts. Het kan immers de vertrouwensrelatie tussen behandelend arts en patiënt onder druk zetten. Bovendien is in de wetgeving vastgelegd dat arbeidsverzuim in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Op verzoek van de werkgever of werknemer kan de arbodienst hen adviseren. Bij dreigend langdurig verzuim is advisering door de arbodienst verplicht. Het is dan ook onjuist dat werknemers binnen een bedrijf/instelling onder druk worden geplaatst om hun behandelend arts te raadplegen. Een en ander geeft tevens aanleiding tot onnodige medicalisering van het verzuim.

In principe geven wij als huisartsen geen verklaringen.

Verklaring KNMG
Privacy Reglement2016-10-12T19:28:18+02:00
privacy reglement Medistate
Verzoek medische verklaring2018-09-14T19:59:47+02:00

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen niet door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

Download medische verklaring:    Nederlands       Engels       Marokaans/Arabisch      Turks

Standpunt KNMG ten aanzien van het opvragen van het gehele dossier van de patiënt.

KNMG standpunt ten aanzien van opvragen van het gehele dossier2016-10-12T19:28:18+02:00

7 september 2014

KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen afspraken met instanties die onnodig hele medische dossiers opvragen bij cliënten. Zo omzeilen de instanties het medisch beroepsgeheim, want ze mogen feitelijk alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts.

Mensen voelen de druk om hun medisch dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties als het UWV, gemeenten, verzekeraars en letselschadebureaus. Zij werken mee uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen. Dit blijkt uit een meldactie van NPCF en signalen van artsen bij de KNMG.

Weloverwogen toestemming patiënt

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: “Instanties moeten gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Ze moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn hele dossier te laten opvragen. Wat een patiënt met een arts bespreekt, is vertrouwelijk. Dan past het om alleen informatie op te vragen die écht nodig is om een aanvraag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering wegens letselschade te beoordelen.”

Wilna Wind, algemeen directeur NPCF: ”Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. Zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zwerven.”

Patiëntengeheim

NPCF en KNMG zijn met diverse instanties in gesprek over handhaving van de regels om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen. Wind: “Deze handelwijze staat op gespannen voet met de regels. Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Het is goed als er meer aandacht komt voor het patiëntengeheim: niet alleen artsen, ook patiënten moeten bewust omgaan met hun medische gegevens. Dan kun je misbruik door anderen voorkomen.” Van der Gaag: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt en arts om te kijken wat verstandig is bij het verlenen van toestemming.”

Afspraken gemeenten

Met de overheveling van zorg naar de gemeenten kan dit probleem nog wel eens drastisch toenemen, een gevaar waar de artsenfederatie het kabinet al eerder voor waarschuwde, zegt Van der Gaag. “We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers. En dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars.”

Medicijnen mee op reis2017-03-16T20:05:31+01:00

Gaat u op reis met een medicijn of middel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Volg de stappen hieronder voor het aanvragen van een verklaring.

In veel landen is het bezitten en gebruiken van middelen die onder de Opiumwet vallen streng verboden. Op het overtreden van de Opiumwet staan strenge straffen. Middelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), middelen voor de behandeling van ADHD (zoals medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis. Bekijk ook de folder (PDF | 171kB) voor meer informatie.

Schengen verklaring
Website HetCAK
Onze praktijken zijn gesloten2017-09-21T14:38:56+02:00

personen

Zoekt u een nieuwe huisarts ?  Bent u nieuw in Heemskerk komen wonen ?

Praktijk Ruiter ( tel 0251 – 243487) praktijk v.Montfort- van der Reyden (tel 0251-231402) praktijk Zwart (tel 0251-2512130) praktijk Rijksstraatweg (tel 0251-232240) en praktijk Verkruisen (tel 0251 – 234555)  zijn  open voor nieuwe patiënten.  Verder is de Broekpolder praktijk ook open voor patiënten.

Wij nemen geen nieuwe patiënten aan omdat alle vier de praktijken al meer patienten hebben dan de ” norm-praktijk”  en wij optimale zorg willlen blijven geven.

De praktijken in Medistate zijn dicht voor nieuwe mensen, behalve  bij huwelijk,  of samenwoning met al bij ons ingeschreven patiënten.

Mocht u tot bovenstaande categorie behoren meldt u eerst aan bij de assistente, vul na het overleg met de assistente het algemene formulier in, en een specifiek formulier voor de afwikkeling met de verzekering. (ook hier onder)

Uw medisch dossier zullen wij na inschrijving in onze praktijk elektronisch opvragen bij uw vorige huisarts.  Indien dit gebeurd  is, is de inschrijving afgerond.

Om uw burger service nummer (BSN) in uw elektronisch medisch dossier te vermelden moeten wij een kopie van uw ID-kaart/ rijbewijs of paspoort ontvangen bij de overige inschrijf formulieren.

ALGEMEEN INSCHRIJF FORMULIER
INSCHRIJF FORMULIER PRAKTIJK SCHUTTE
INSCHRIJF FORMULIER Praktijk SCHUMACHER
INSCHRIJF FORMULIER PRAKTIJK VISSER
INSCHRIJF FORMULIER PRAKTIJK NABER
Vertrekkende patiënt2017-08-29T19:51:22+02:00

Bij vertrek uit de praktijk dient de overdracht van de medische gegevens goed geregeld te zijn. Daarvoor dient u een formulier in te vullen waarop de naam van uw nieuwe huisarts , waarheen u vertrekt en waarin u toestemming geeft om de gegevens te versturen. Dit laatste gaat elektronisch zodra uw nieuwe huisarts u heeft ingeschreven in zijn praktijk.

Dit uitschrijf formulier kan ook met de Adobe reader software  ingevuld worden en dan weer digitaal opgestuurd worden. Als handtekening zijn uw initialen ook akkoord.  Inleveren op de praktijk of opsturen via de email : info@medistate.nl

ADOBE READER SOFTWARE
Antonie van Leeuwenhoek ZH Amsterdam2016-10-12T19:28:18+02:00
website AVL
RKZ Beverwijk2016-10-12T19:28:18+02:00
Website RKZ
Medisch Centrum Alkmaar2016-10-12T19:28:18+02:00
Website MCA
Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid2016-10-12T19:28:18+02:00
website Spaarnegasthuis
Spaarne Gasthuis Haarlem Noord2016-10-12T19:28:18+02:00
website Spaarnegasthuis
Spaarne Gasthuis Heemstede2016-10-12T19:28:18+02:00
website Spaarnegasthuis
Spaarne Gasthuis Hoofddorp2016-10-12T19:28:18+02:00
website Spaarnegasthuis
Praktijk Folder2019-05-14T19:20:21+02:00
praktijk folder
Ga naar de bovenkant