CardioVasculairRisicoManagement spreekuur

Cardio vasculair risicomanagement, hiermee wordt het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bedoeld. In de praktijk maken wij gebruik van het keten zorgprogramma CVRM.

Dit zorgprogramma omvat de diagnostiek, behandeling en follow up van de risicofactoren.

Voor wie is het bedoeld?

Zowel voor patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben , als voor patiënten die hierop een hoog risico lopen maken deel uit van dit programma. Het programma richt zich op het controleren en verminderen van allerlei factoren die het risico op een (herhaling van) een hart- en vaatziekte verhogen.

Wat zijn de risicofactoren?

  • te hoge bloeddruk
  • overgewicht
  • te hoog cholesterol
  • te weinig bewegen
  • roken

Hoe gaan de controle’s ?

Er is een speciaal spreekuur bij de praktijkondersteuner. Op dit spreekuur wordt u volgens een vast schema gecontroleerd. Hierbij werken de praktijkondersteuner en de huisarts nauw samen.

Patiënten die in dit zorgprogramma passen worden uitgenodigd voor een afspraak op het spreekuur.

Nog vragen ?  Overleg met de praktijkondersteuners, Diana en Marica.