We willen graag uw emailadres.

Wat betekent ZORGDOMEIN voor mij als patiënt?

Zorgdomein

Vanaf 27 maart gaat het Rode Kruis ziekenhuis over op zorgdomein. Wat houdt dit in?  Zorgdomein is een webbased portaal waar hulpverleners naar elkaar informatie kunnen sturen in in ons geval verwijzingen naar het ZH, maar ook andere aangesloten zorgverleners zoals fysiotherapeuten , GGZ instellingen.

Hoe werkt het?

Wij sturen een digitale verwijsbrief naar het ziekenhuis en u krijgt een email met de vermelding hiervan en hoe tot een daadwerkelijke afspraak kan komen. Bij het Rode Kruis ZH zal u worden opgebeld en daarom is ook uw mobiele telefoonnummer nuttig voor ons dossier.

Verder zijn wij bezig met de mogelijkheid om uw afspraak op het spreekuur bij ons  via email te bevestigen.

Stuur hier bij uw emailadres en mobiele nummer .

opsturen emailadres

UITERAARD WORDT UW EMAILADRES EN TELEFOONNUMMER NIET VOOR ANDERE ZAKEN GEBRUIKT!