Zorgverleners: geef spreekkamer terug aan patiënt en zorgverlener

‘Geef de spreekkamer terug aan de zorgverleners en hun patiënten. Zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is.’ Dat is de oproep van bezorgde zorgverleners tijdens het VvAA-congres Zelf aan het Roer. Steunt u deze oproep?

De Nederlandse gezondheidszorg staat wereldwijd bekend om zijn goede kwaliteit.  Als zorgverleners zijn we daar trots op. Wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat die kwaliteit zo hoog mogelijk blijft. Daarom blijven wij steeds verbeteren. Tegelijkertijd worden wij steeds vaker gehinderd door de manier waarop de zorg in Nederland geregeld is.

Dat willen wij niet langer.

Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat uw zorgverlener doet wat voor ú noodzakelijk is. En daar wringt de schoen; de spreekkamer is inmiddels bezet door verzekeraars, managers en consultants die menen te kunnen bepalen waaraan de kwaliteit van zorgverlening moet voldoen.

Wij roepen al deze ‘derden’ op zich terug te trekken en de regie op de kwaliteit van zorg en behandeling daar te laten waar hij hoort: in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener.