MEDISTATE door patiënten bekeken.

Medistate is vanaf 13 mei 2013 met een Patiënten TevredenheidsOnderzoek van start gegaan. Doel van het onderzoek is het meten en verbeteren van de kwaliteit aan de hand van patiëntervaringen. Het kwaliteitstraject is in oorsprong een landelijk initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), en wordt geregeld door onderzoeksbureau ARGO. Dit alles valt ook onder het accrediterings programma dat we de afgelopen jaren in de praktijk zijn gestart.
Huisartsen ( assistentes en praktijkondersteuners) deelden per praktijk zo’n vierhonderd vragenlijsten uit onder de bezoekers van Medistate. De vragen gaan over allerlei aspecten in de praktijk. Ook de zorg- en dienstverlening komt in het onderzoek aan bod.

De resultaten uit de enquête maken duidelijk wat er goed gaat en wat er beter kan in de praktijk. Deze informatie biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de kwaliteit. Als onderdeel van het traject gaan we daarna aan de slag met het opstellen van een verbeterplan.

Samenvattingen van de enquêtes in de 4 praktijken :

Hiernaast de vier PDF-jes met de samenvatting van de enquête per praktijk.

In 2016 gaan we de enquete herhalen.

De assistentes en/of huisartsen zullen dit keer vragenlijsten uitdelen met het verzoek om die in tevullen en weer in te leveren.