Wisselen van huisarts

Jaarlijks veranderen honderdduizenden patiënten om diverse redenen van huisarts. Bijvoorbeeld omdat men verhuist, gaat studeren, omdat de eigen huisarts ermee stopt of omdat men ontevreden is over de eigen huisarts. Om te helpen het overstappen van de ene naar de andere huisarts in goede banen te leiden, is er de brochure Wisselen van huisarts. Op deze pagina kunt u de versie voor u als patiënt downloaden.

Huisarts en patiënt besluiten samen

Uitgangspunt van de handreiking is dat de patiënt zich bij de huisarts van keuze moet kunnen inschrijven. Er zijn echter 3 situaties waarin huisarts en patiënt gezamenlijk kunnen besluiten om van inschrijving af te zien. Bijvoorbeeld als:

  • de praktijk vol is.
  • als er een te grote afstand is tussen het woonadres van de patiënt en de huisartspraktijk.
  • als huisarts en patiënt principiële verschillen hebben in visie over de zorgverlening (denk aan euthanasie, alternatieve geneeswijzen).

Van belang is dat huisarts en patiënt uiteindelijk gezamenlijk besluiten of de patiënt zich inschrijft bij de huisarts.

Overstappen

Een verhuizing van een patiënt kan een reden zijn om een andere huisarts te kiezen. Ook kan het zijn dat de patiënt ontevreden is over de huidige huisarts. In de brochure worden de stappen beschreven die de patiënt kan nemen bij het kiezen van een andere huisarts. Patiënten krijgen antwoord op vragen als ‘wat kunt u van een huisarts verwachten, hoe vindt u een huisarts in de buurt, hoe verandert u definitief van huisarts en wat kunt u doen als het overstappen niet goed verloopt.’

brochure wisselen van huisarts