Rol behandelend arts
Het is naar de opvatting van de KNMG dan ook onjuist dat werknemers bij arbeidsverzuim door hun werkgever verplicht worden de behandelend arts te bezoeken. Dit hoort niet tot de taak van de behandelend arts. Het kan immers de vertrouwensrelatie tussen behandelend arts en patiënt onder druk zetten. Bovendien is in de wetgeving vastgelegd dat arbeidsverzuim in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Op verzoek van de werkgever of werknemer kan de arbodienst hen adviseren. Bij dreigend langdurig verzuim is advisering door de arbodienst verplicht. Het is dan ook onjuist dat werknemers binnen een bedrijf/instelling onder druk worden geplaatst om hun behandelend arts te raadplegen. Een en ander geeft tevens aanleiding tot onnodige medicalisering van het verzuim.

In principe geven wij als huisartsen geen verklaringen.

Verklaring KNMG