7 september 2014

KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen afspraken met instanties die onnodig hele medische dossiers opvragen bij cliënten. Zo omzeilen de instanties het medisch beroepsgeheim, want ze mogen feitelijk alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts.

Mensen voelen de druk om hun medisch dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties als het UWV, gemeenten, verzekeraars en letselschadebureaus. Zij werken mee uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen. Dit blijkt uit een meldactie van NPCF en signalen van artsen bij de KNMG.

Weloverwogen toestemming patiënt

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: “Instanties moeten gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Ze moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn hele dossier te laten opvragen. Wat een patiënt met een arts bespreekt, is vertrouwelijk. Dan past het om alleen informatie op te vragen die écht nodig is om een aanvraag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering wegens letselschade te beoordelen.”

Wilna Wind, algemeen directeur NPCF: ”Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. Zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zwerven.”

Patiëntengeheim

NPCF en KNMG zijn met diverse instanties in gesprek over handhaving van de regels om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen. Wind: “Deze handelwijze staat op gespannen voet met de regels. Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Het is goed als er meer aandacht komt voor het patiëntengeheim: niet alleen artsen, ook patiënten moeten bewust omgaan met hun medische gegevens. Dan kun je misbruik door anderen voorkomen.” Van der Gaag: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt en arts om te kijken wat verstandig is bij het verlenen van toestemming.”

Afspraken gemeenten

Met de overheveling van zorg naar de gemeenten kan dit probleem nog wel eens drastisch toenemen, een gevaar waar de artsenfederatie het kabinet al eerder voor waarschuwde, zegt Van der Gaag. “We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers. En dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars.”