Gewijzigde kosten ketenzorg per 1 januari 2020

Komt u op controle bij de praktijkondersteuner voor Diabetes Mellitus type 2?

En bent u opgenomen in de ketenzorg?

Dan geldt voor u vanaf 1 januari 2020 dat de

verzekeraar de kosten voor bloed- en urineonderzoek

niet meer vergoedt.

Daarom gaan deze voortaan ten laste van het eigen risico.

Vragen?

Heeft u vragen hierover of weet u niet of u deelneemt aan ketenzorg?

U kunt dit navragen bij een van onze medewerkers.