In het eerste half jaar van 2013 is er vanuit huisartsenpraktijk Medistate een enquête gehouden onder patiënten die op eigen initiatief de SEH (Spoedeisende hulp) bezochten.

Bij deze enquête werd gekeken wat de motivatie was om rechtstreeks naar de SEH te gaan en geen hulp te zoeken bij huisarts c.q. huisartsenpost.

Vervolgens werd aan de hand van de klacht gekeken of deze hulpvraag ook bij de huisarts/ huisartsenpost afgehandeld had kunnen worden.

 

Onnodig bezoek aan de SEH heeft diverse nadelen:

– De wachttijd op de SEH neemt toe wat ten koste gaat van de snelheid waarmee ernstige aandoeningen behandeld kunnen worden.

– Kosten van een bezoek aan de SEH liggen een stuk hoger dan de kosten voor een bezoek aan de huisarts/ huisartsenpost, waardoor de totale gezondheidszorg steeds duurder wordt.

– Ook voor de patiënt is er een financieel nadelig effect; een bezoek aan de SEH gaat ten koste van het eigen risico (€350 per jaar)

 

Bij analyse van de geretourneerde enquêteformulieren blijkt dat paniek of een advies van derden om direct de SEH te bezoeken vaak doorslaggevende motivaties zijn, wat uiteraard zeer begrijpelijk is.

Uit de enquête blijkt ook dat er veel aandoeningen waren waarbij de hulpvraag via de huisarts/ huisartsenpost afgehandeld had kunnen worden.

 

Wij willen u adviseren om bij een acuut (niet levensbedreigend) medisch probleem eerst contact te zoeken met de huisarts/ huisartsenpost om te overleggen hoe het best gehandeld kan worden en waar de meest passende hulp gegeven kan worden.