VERANDERINGEN IN DE ZORG

De zorg in Nederland verandert. De belangrijkste verandering is dat de AWBZ is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 2015 zijn de gemeenten en zorgverzekeraars financieel verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning.

De website HOEVERANDERTDEZORG.NL geeft  zo eenvoudig mogelijk uitleg hierover.