Veranderingen in de zorg

2016-10-12T19:28:12+02:00

Dit formulier is voor algemene vragen , geen medische (aan-)vragen. Dit moet via de digitale MGN methode. VERANDERINGEN IN DE ZORG De zorg in Nederland verandert. De belangrijkste verandering is dat de AWBZ is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), de [...]