3 05, 2016

Arbeids verzuim

2016-10-12T19:28:17+02:00

Rol behandelend arts Het is naar de opvatting van de KNMG dan ook onjuist dat werknemers bij arbeidsverzuim door hun werkgever verplicht worden de behandelend arts te bezoeken. Dit hoort niet tot de taak van de behandelend arts. Het kan immers de vertrouwensrelatie tussen behandelend arts en patiënt onder druk zetten. Bovendien is in de wetgeving [...]

Arbeids verzuim2016-10-12T19:28:17+02:00
3 05, 2016

Verzoek medische verklaring

2018-09-14T19:59:47+02:00

Volgens de "Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de KNMG is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt. Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of [...]

Verzoek medische verklaring2018-09-14T19:59:47+02:00
3 05, 2016

KNMG standpunt ten aanzien van opvragen van het gehele dossier

2016-10-12T19:28:18+02:00

7 september 2014 KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen afspraken met instanties die onnodig hele medische dossiers opvragen bij cliënten. Zo omzeilen de instanties het medisch beroepsgeheim, want ze mogen feitelijk alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts. Mensen voelen de druk om hun medisch dossier op [...]

KNMG standpunt ten aanzien van opvragen van het gehele dossier2016-10-12T19:28:18+02:00
Ga naar de bovenkant