9 04, 2016

Veranderingen in de zorg

2016-10-12T19:28:12+02:00

Dit formulier is voor algemene vragen , geen medische (aan-)vragen. Dit moet via de digitale MGN methode. VERANDERINGEN IN DE ZORG De zorg in Nederland verandert. De belangrijkste verandering is dat de AWBZ is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), de [...]

Veranderingen in de zorg2016-10-12T19:28:12+02:00
8 01, 2016

HET ROER GAAT OM….

2016-10-12T19:28:12+02:00

Dit formulier is voor algemene vragen , geen medische (aan-)vragen. Dit moet via de digitale MGN methode. HET ROER GAAT OM In navolging van de landelijke huisartsenactie ‘Het  roer moet om’ is een website gelanceerd waarop staat wat er concreet is afgesproken en wat [...]

HET ROER GAAT OM….2016-10-12T19:28:12+02:00
23 05, 2015

GEZONDHEIDSCHECK’s

2016-10-12T19:28:13+02:00

Dit formulier is voor algemene vragen , geen medische (aan-)vragen. Dit moet via de digitale MGN methode. Wel of geen gezondheidscheck? Steeds meer mensen maken gebruik van health checks. Dit zijn testen ter bepaling van toekomstige gezondheidsrisico’s. Het aanbod van preventief medisch onderzoek, ook [...]

GEZONDHEIDSCHECK’s2016-10-12T19:28:13+02:00
24 03, 2014

WAT ZEGT MIJN POLIS ?

2016-10-12T19:28:13+02:00

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt? Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Op de website  watzegtmijnpolis.nl ,  leest [...]

WAT ZEGT MIJN POLIS ?2016-10-12T19:28:13+02:00
Ga naar de bovenkant